All fields are required.

Close Appointment form

მასტერ კლასები

PRP-ს ინექციური ფორმის გამოყენება თერაპიულ პაროდონტოლოგიაში

  • PRP-ს მომზადება ვენიდან აღებული აუტოსისხლით, ცენტრიფუგირების რეჟიმები და ანტიკოაგულანტების გამოყენება.
  • პაციენტის მომზადება პროცედურისათვის
  • I-PRP-ს შეყვანის მეთოდები პაროდონტიტის, პერიიმპლანტიტის და პირის ღრუს სხვა ლორწოვანის დაავადებების დროს
  • PRP-თი მკურნალობის ერთი სტანდარტული პროცედურის ჩატარება პაციენტზე.