ქირურგია

ყბა-სახის ქირურგია სახესა და პირის ღრუში ჩასატარებელ ყველა ტიპის ოპერაციას მოიცავს. კლინიკა ,,დენსში“ ხორციელდება ოპერაციების ის ნაწილი, რომელიც არ მოითხოვს რეანიმაციასა და პაციენტის პალატაში დაწვენას.

კბილების ექსტრაქცია

კბილის ექსტრაქცია ანუ ამოღება, ოპერაციაა რომელიც კეთდება ადგილობრივი ანესთეზიით. საჭიროების შემთხვევაში ამოღებული კბილის ადგილზე დარჩენილი ძვლის დეფექტი ივსება ხელოვნური ძვლით, რომ ყბის ძვალმა არ დაკარგოს ფორმა და საკმარისი იყოს ძვლის სიმაღლე შემდგომი იმპლანტაციისთვის.

მერვე (სიბრძნის) კბილის ექსტრაქცია

მერვე კბილის ამოღება სპეციფიკურ მიდგომას და ხელსაწყოებს საჭიროებს. საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენება ჰემოსტატიკური ღრუბელი (იმისათვის რომ კარგად შეხორცდეს ჭრილობა) და ნაკერები (სისხლდენის თავიდან ასაცილებლად). ექსტრაქციის შემდეგ პაციენტს ეძლევა დანიშნულება და მოდის კონტროლზე კბილის ამოღებიდან მე-2 და მე-7 დღეს კონტროლზე.

ფესვის მწვერვალის რეზექცია

კბილის ფესვებზე კისტის არსებობის შემთხვევაში აუცილებელია, კისტის ამოკვეთა ფესვის მწვერვალთან ერთად. ოპერაცია კეთდება ადგილობრივი ანესთეზიით და სჭირდება 20-30 წუთი. ამ შემთხვევაში ნარჩუნდება კბილი და რამოდენიმე თვეში აღდგება ჯანსაღი ძვლოვანი ქსოვილი კისტის ადგილზე .

პერიკორონარიტის მკურნალობა

მერვე (სიბრძნის) კბილის მიდამოში, როდესაც სრულად არ არის მისი გვირვინი ამოჭრილი ხშირია ღრძილის შესიება, სიწითლე და ტკივილი. ამას ეწოდება პერიკორონარიტი. ადგილობრივი ანესთეზიის ქვეშ ხდება კბილის განთავისუფლება ზედმეტი ქსოვილისაგან და ანთებისაწინააღმდეგო თერაპია. მკურნალობის შედეგად ქრება ტკივილი და გზა ეხსნება მერვე კბილს ამოსასვლელად. ჩვენების მიხედვით და პაციენტის სურვილისამებრ შეიძლება მოხდეს კბილის ექსტრაქციაც.

პერიოსტიტის და ყბის აბსცესების მკრნალობა

ყბის მიდამოში შესიების დროს შესაძლებელია აღმოჩნდეს რომ კბილის ფესვის ირგვლივ არსებული ანთება, გასცდა კბილის ფარგლებს და ყბის ძავლზე გავრცელდა. ამ დროს ხდება ჩირქოვანი ექსუდატის დრენირება (გამორეცხვა) და ანთებისსაწინააღმდეგო მკურნალობა. ხშირად საჭიროა დამნაშავე კბილის ფესვების მკურნალობა ან ექსტრაქცია.

ალვეოლიტის მკურნალობა

კბილის ამოღების შემდეგ ერთ-ერთ გართულებას წარმოადგენს ალვეოლიტი. ამ დროს არ ხორცდება ამოღებული კბილის მიდამო და ახასიათებს ძლიერი ტკივილი. მკურნალობა ითვალისწინებს ანესთეზიის ქვეშ ჭრილობის კიდეების განახლებას, სისხლის კოლტის ჩამოყალიბებას და ნაკერით დახურვას.

რეტენირებული კბილის ექსტრაქცია

რეტენირებულია კბილი რომელიც არის ყბის ძვალში არასწორი მდებარეობით და არ ამოვიდა პირის ღრუში, მისთვის განკუთვნილ ადგილზე. ხშირად საჭიროა ასეთი კბილების ამოღება. რეტენციული კბილის ექსტრაქციისას აუცილებელია ფაქიზი, მიკროქირურგიული ინსტრუმენტების და შესაბამისი მეთოდიკის გამოყენება რომ არ დაზიანდეს ახლოს მდებარე სხვა კბილების ფესვები.

ჰაიმორის ღრუს ფსკერის ამაღლება – ასინუს ლიფტინგი

იმპლანტაციისათვის აუცილებელია განსაზღვრული სიმაღლის ძვლის არსებობა, რომ შიგნით მოთავსდეს იმპლანტი. ხშირად ზედა ყბაზე საღეჭი კბილების ამოღების შემდეგ ძვალი თხელდება და ძალიან ახლოსაა ჰაიმორის ღრუსთან. ამ შემთხვევაში იმპლანტაციამდე კეთდება სინუს ლიფტინგი – ჰაიმორის ღრუს ფსკერზე შეგვაქვს ხელოვნური ძვალი, ველოდებით 3-4 თვე რომ გაძვალდეს და შემდეგ ვსვამთ იმპლანტებს. ეს მსოფლიოში აპრობირებული მეთოდია და საშუალებას იძლევა აღვადგინოთ დაკარგული ძვლის მოცულობა.

ეპულისის და ლორწქვეშა კისტების მოკვეთა

ლორწოვან გარსზე, ტუჩზე, ლოყაზე ან ღრძილებზე არსებული კეთილთვისებიანი წანაზარდები იკვეთება ადგილობრივი ანესთეზიის ქვეშ, როგორც ქირურგიული სისხლიანი მეთოდით ისე უსისხლო ლაზერული მეთოდით.